CBR

PL

InFlow

InFlow

Opracowanie i wdrożenie pierwszej polskiej niskoprofilowej zastawki aortalnej implantowanej przezskórnie

Projekt realizowany przez konsorcjum CardValve w składzie: American Heart of Poland S.A. (lider), Balton Sp. z o.o., Śląskie Centrum Chorób Serca, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Politechnika Śląska, Innovations for Heart and Vessels Sp. z o.o., Instytut Zootechniki PIB.

Głównym założeniem projektu jest stworzenie nowej generacji, niskoprofilowych, rozprężanych na balonie, samopozycjonujących zastawek aortalnych „InFlow” przy użyciu nowych materiałów kompozytowych oraz materiałów pochodzenia biologicznego.

 • Budżet całkowity

  Budżet całkowity:
  koszty kwalifikowane 14,8 mln PLN
  dofinansowanie 11,6 mln PLN

 • Budżet AHP

  Budżet AHP:
  koszty kwalifikowane 1,4 mln PLN
  dofinansowanie 0,7 mln PLN

 • Okres realizacji

  Okres realizacji:
  01.11.2014 - 31.07.2018

Chirurgiczna wymiana zastawki aortalnej (AVR) jest standardową procedurą w leczeniu ciężkiej stenozy aortalnej (SA). Mimo to, prawie 1/3 pacjentów, zwłaszcza w podeszłym wieku, nie jest leczona ta metodą. Głównym powodem jest wysoka śmiertelność okołozabiegowa spowodowana wieloma czynnikami ryzyka, w szczególności u pacjentów w wieku powyżej 75 lat, u których częstość występowania stenozy aortalnej sięga prawie 14%.

Przezskórne wszczepienie zastawki aortalnej (TAVI) okazało się bezpieczne i efektywne w leczeniu pacjentów zdyskwalifikowanych do przeprowadzenia standardowej metody AVR. Jednak ich wysokie koszty, nieporęczny system implantacji i wysokie ryzyko powikłań ograniczają ich szerokie zastosowanie.

Celem projektu jest stworzenie nowej generacji, niskoprofilowych, rozprężanych na balonie, samopozycjonujących zastawek aortalnych, które zmniejszyłyby koszty oraz prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń niepożądanych, jednocześnie zwiększając dostępność TAVI i  konkurencyjność polskich firm na rynkach międzynarodowych.

Projekt realizowany jest we współpracy z liderami w dziedzinie kardiologii, kardiochirurgii, przemysłu i nauki, posiadającymi szerokie doświadczenie w technologiach medycznych.

Do góry