Telemedycyna

Projekt „Zdalna opieka kardiologiczna, jako wsparcie dla osób niesamodzielnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizowany przez konsorcjum: VIKI VIKI Michał Słodczyk sp. z o.o. – Lider Projektu oraz American Heart of Poland S.A. w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 30 września 2021 r.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych dla mieszkańców zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na obszarze rewitalizacji: Miasto Bytom. W ramach projektu pacjenci objęci zostaną usługą telemonitorungu EKG przez 12 miesięcy.

 • Budżet całkowity

  wartość projektu 1,4 mln PLN
  dofinansowanie 1,3 mln PLN

 • Budżet AHP

  wkład UE 1,2 mln PLN
  wkład własny 0,97 mln PLN

 • Okres realizacji

  Okres realizacji:
  01.04.2020 - 30.09.2021

Regulamin projektu oraz informacja kto i jak może zostać zakwalifikowany do projektu zostaną wkrótce opublikowane na stronie.