CBR

PL

Innowacje

Pierwsza bioproteza aortalna z osierdzia końskiego

Bielsko-Biała, listopad 2013 roku

W ośrodku Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS) w Bielsku-Białej odbył się innowacyjny zabieg wymiany zwężonej zastawki aortalnej na nowoczesną samorozprężalną bioprotezę aortalną 3f Enable firmy Medtronic, wykonaną z osierdzia końskiego. Ta nowoczesna zastawka jest szansą dla pacjentów, którzy ze względu na ogólny zły stan zdrowia potrzebują szybkiej i skutecznej operacji. Zalecana jest również u chorych narażonych na powikłania, a przez to wymagających operacji z dostępu małoinwazyjnego.

Nowatorski zabieg wszczepienia bioprotezy aortalnej został przeprowadzony przez zespół kardiochirurgów pod kierunkiem prof. Otto Dapunta z Kliniki Kardiochirurgii w Oldenburgu.

Bioproteza aortalna 3f Enable jest bezstentową zastawką biologiczną, wykonaną z osierdzia końskiego, która dzięki swojej budowie pozwala odtworzyć fizjologiczny przepływ krwi i rozkład obciążeń występujących w zastawce naturalnej, chroniąc jednocześnie zatoki wieńcowe. Wykorzystanie końskiego osierdzia zapewnia trwałość i doskonałe właściwości hemodynamiczne zastawki. Specjalna budowa bioprotezy (samorozprężający się szkielet z nitolu) przyczynia się do unieruchomienia urządzenia w miejscu jego implantacji, przez co implantacja zastawki jest łatwiejsza i mniej inwazyjna.

Do umieszczenia zastawki w sercu pacjenta potrzebne jest mniejsze nacięcie niż powszechnie stosowane w tradycyjnej wymianie zastawek. Mniejsza jest też liczba szwów przymocowujących bioprotezę do pierścienia aortalnego w sercu pacjenta.

Specjaliści z PAKS wykonali zabieg u dwóch pacjentek ze znacznym zwężeniem zastawki aortalnej. Usunięto chorą zastawkę i zastąpiono ją biologiczną zastawką serca, która działa podobnie jak naturalna zastawka człowieka. Jej nowoczesna konstrukcja znacznie skraca czas implantacji, a co za tym idzie zmniejsza ryzyko powikłań po zabiegu kardiochirurgicznym. Po siedmiu dniach od operacji, pacjentki w dobrym stanie opuściły szpital i udały się na dalszą rehabilitację do Ośrodka Sanatoryjnego PAKS w Ustroniu.

W pracach nad stworzeniem nowej zastawki brali udział specjaliści z Polski. W trackie badań klinicznych pierwsze wszczepienia zastawki odbyły się w Krakowie, w Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii kierowanej przez prof. Jerzego Sadowskiego i w Gdańsku, w Klinice Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej pod kierownictwem prof. Jana Rogowskiego.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca sfinansowały zabieg wszczepienia nowatorskiej bioprotezy aortalnej, pozyskując na ten cel indywidualne granty. Rozpoczęły się rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia dotyczące refundacji dla tego typu zastawek, co z pewnością przyczyni się do rozpowszechnienia tych wartościowych dla pacjentów zabiegów.

Przeczytaj także:

Do góry