CBR

PL

O nas

Witaj w Centrum Badawczo-Rozwojowym
American Heart of Poland

Jedynym takim centrum badań przedklinicznych i klinicznych w Polsce.

Centrum Badawczo-Rozwojowe (CBR) AHP powstało z inicjatywy Profesora Pawła Buszmana, przy współpracy młodych lekarzy i studentów oraz instytucji propagujących i rozwijających nowe technologie stosowane w medycynie.

W skład CBR wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

Dział Badań Klinicznych
Dział Grantów i Badań Naukowych
Dział Badań Przedklinicznych
Śląskie Centrum Weterynaryjnej Diagnostyki Obrazowej

Środki na rozwój dotychczasowej działalności naukowej prowadzonej w AHP oraz na utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego, w 50 % całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych, tj. 36 313 750,00 zł, pozyskano z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 4.5, Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki, Poddziałanie 4.5.2. Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych, współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Powstanie CBR inspirowane było szybkim rozwojem technologii medycznych, zwłaszcza z dziedziny kardiologii interwencyjnej, wymagających prowadzenia badań przedklinicznych oraz klinicznych, jak również ciągłego szkolenia kadry medycznej.

Dzięki nowoczesnej aparaturze oraz wysoko wykwalifikowanej kadrze obejmującej kardiologów interwencyjnych, kardiochirurgów, chirurgów naczyniowych i patomorfologów, prowadzimy i planujemy prowadzenie badań translacyjnych wysokiej jakości, mających na celu wprowadzenie do codziennej praktyki klinicznej nowych technologii. W naszym ośrodku najnowsze odkrycia medyczne dostają szansę na bezpieczne przeniesienie ich z etapu badań laboratoryjnych do sali zabiegowej, gdzie mogą ratować życie pacjentów dotkniętych chorobami sercowo-naczyniowymi.

CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE POSIADA NOWOCZESNE SALE ZABIEGOWE I OPERACYJNE, W TYM JEDNĄ Z NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH SAL HYBRYDOWYCH, W KTÓREJ WYKONYWANE SĄ PROCEDURY KARDIOLOGICZNO-KARDIOCHIRURGICZNE, PRACOWNIĘ OBRAZOWANIA WYPOSAŻONĄ M.IN. W REZONANS MAGNETYCZNY ORAZ BANK TKANEK I LABORATORIUM HODOWLI KOMÓRKOWYCH, UMOŻLIWIAJĄCE PROWADZENIE BADAŃ Z ZAKRESU REGENERACJI SERCA I NACZYŃ ORAZ POZYSKIWANIA MATERIAŁÓW BIOLOGICZNYCH DO IMPLANTÓW.

Dysponujemy możliwością wykonywania pełnej analizy histopatologicznej oraz immunohistochemicznej dzięki współpracy z renomowanymi ośrodkami histopatologii zza granicy m.in. Alizee Pathology czy też Anakat Institut für Biotechnologie Gmbh.
Wszystkie wykonywane przez nas badania prowadzone są wyłącznie za zgodą Lokalnej Komisji Etycznej. Jakość prowadzonych badań gwarantowana jest przez certyfikat ISO 9001 oraz zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie badań naukowych.

CBR AHP to nie tylko najnowsze technologie...

...ale również zaawansowane programy szkoleniowe oraz staże naukowe dla lekarzy w zakresie diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych.

Dzięki współpracy z najbardziej uznanymi ośrodkami w Europie, USA i Azji lekarze mają okazję rozwijać się w profesjonalnym, międzynarodowym otoczeniu.

W 2013 ROKU W RAMACH CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO AHP ZOSTAŁO OTWARTE ŚLĄSKIE CENTRUM WETERYNARYJNEJ DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 

Prowadzone są tu nowoczesne badania diagnostyczne zwierząt domowych z użyciem rezonansu magnetycznego (MRI), ultrasonografii oraz angiografii. Wykonane w Centrum badania opisywane są przez wybitnych specjalistów, a ich wyniki wykorzystywane są również do realizacji celów naukowych CBR, służąc zarazem wsparciu procesu leczenia weterynaryjnego zwierząt domowych.

Do góry