CBR

PL

Partnerzy

Partnerzy

CBR współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi oraz firmami medycznymi
w Polsce i za granicą.

Współpraca obejmuje przede wszystkim szkolenia lekarzy i stażystów, wymianę wiedzy i doświadczeń, jak również współudział jednostek zewnętrznych w badaniach naukowych prowadzonych w CBR AHP. Obecne kierownictwo CBR odbyło ponad 2-letni staż naukowy w podobnej jednostce badawczej w Nowym Jorku, a kolejni pracownicy CBR sukcesywnie odbywają tam staże.

Do góry