CBR

PL

Rada naukowa

Rada naukowa

 • prof. dr hab. n. med. Paweł Buszman

  Współzałożyciel AHP S.A.

  Profesor, doktor habilitowany nauk medycznych. Specjalista w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych. Współzałożyciel, obecny Prezes Zarządu i były Przewodniczący Rady Nadzorczej American Heart of Poland (AHP). Przedsiębiorca Roku 2015.

  Paweł Buszman jest absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, który ukończył z wyróżnieniem oraz studiów Executive MBA w ramach programu TRIUM, prowadzonego przez szkoły LSE, NYU Stern i HEC.
  Pierwsze kroki medyczne stawiał w Wojewódzkim Ośrodku Kardiologii w Zabrzu, kierowanym wówczas przez prof. Stanisława Pasyka i prof. Zbigniewa Religę. Swoje umiejętności zawodowe doskonalił w wiodących ośrodkach kardiologii w Polsce (Zabrze, Warszawa) oraz w czasie pobytów w renomowanych klinikach na świecie (Herzzentrum, Bad Krozingen, Niemcy, Royal Brompton Hospital – Wielka Brytania, University of Texas Health and Science Center in San Antonio, Deborah Heart and Lung Center i Browns Mills – USA).
  Za swoją misję profesor Buszman uważa zapewnianie Polakom pełnej opieki kardiologicznej, począwszy od prewencji i profilaktyki, przez nowoczesne leczenie, aż po rehabilitację i stały monitoring stanu zdrowia. Kierowana przez niego firma tworzy ponad 30 placówek ratujących zdrowie i życie ponad 55 tysięcy pacjentów rocznie.   

  Profesor Paweł Buszman wprowadził do Polski wiele innowacyjnych metod leczenia chorób serca i naczyń z wykorzystaniem technik wewnątrznaczyniowych, w tym m.in. stentów i aterektomii stosowanych w celu leczenia chorób tętnic obwodowych. Jest pionierem w inwazyjnym leczeniu choroby wieńcowej u pacjentów ze zwężeniem pnia lewej tętnicy wieńcowej przy użyciu stentów (program LE MANS). To również współtwórca pierwszego programu interwencyjnego leczenia zawału serca w Polsce. Opracował i wdrożył metody przezskórnej rewaskularyzacji u chorych z pozawałowym uszkodzeniem mięśnia sercowego (program ReHeaT), stentowania tętnic szyjnych (program CAPTAS) oraz metod miejscowego podawania leku do ściany tętnicy.

  Wdrożył także zwierzęce modele doświadczalne do oceny uszkodzenia poreperfuzyjnego mięśnia sercowego oraz restenozy tętnic wieńcowych w Pracowni Doświadczalnej Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Kostkowicach-dzisiejsze Centrum Badawczo-Rozwojowe.

  Autor ponad stu publikacji, które ukazały się w takich prestiżowych czasopismach medycznych jak Journal of the American College of Cardiology, Circulation Journal, The Lancet, czy The New England Journal of Medicine.

  Koordynator szeregu międzynarodowych i wieloośrodkowych badań nad leczeniem schorzeń sercowo-naczyniowych. Członek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) w latach 1995-2004, sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ZG PTK) w latach 1995-1998 oraz były Przewodniczący katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Współzałożyciel Sekcji Kardiologii Inwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (obecnie AISN) oraz Prezes Stowarzyszenia Zawodowego Kardiologów Interwencyjnych. Członek wielu międzynarodowych organizacji m.in. Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, American College of Cardiology oraz The Society for Cardiovascular Angiography and Interventions.

 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek

  Współzałożyciel, Członek Rady Nadzorczej AHP S.A.

  Profesor, doktor habilitowany nauk medycznych. Specjalista w zakresie kardiochirurgii, chirurgii ogólnej i angiologii. Współzałożyciel American Heart of Poland (AHP). Członek Rady Nadzorczej AHP. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Profesor i pracownik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

  Prof. Andrzej Bochenek jest absolwentem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Swoje umiejętności zawodowe doskonalił w wiodących ośrodkach kardiochirurgii w Polsce (Warszawa, Poznań, Kraków, Zabrze) oraz w czasie licznych pobytów w renomowanych klinikach Europy i USA (National Heart Institute – Londyn, Cardiothoracic Department – Leicester, Karoliński Instytut – Sztokholm, Oxford Radclife Hospital, Deborah Heart and Lung Center – Browns Mills, USA).


  Od 1973 roku pracował w Klinice Kardiochirurgii w Zabrzu początkowo pod kierunkiem prof. Tadeusza Paliwody, a w latach 1984 –1988 był zastępcą prof. Zbigniewa Religi, gdzie wspólnie z nim uczestniczył przy pierwszych udanych transplantacjach serca i pierwszym zastosowaniu mechanicznego wspomagania serca. Twórca renomowanej I Kliniki Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Ochojcu, którą kierował przez 25 lat, do 2013 roku.

  Uczestnik i koordynator wielu międzynarodowych badań naukowych. Autor licznych doniesień naukowych w renomowanych czasopismach medycznych. Wykładowca prestiżowych zjazdów naukowych na terenie Polski i za granicą.

  Członek wielu towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Torako-Kardiochirurgicznego, European Association for Cardiothoracic Surgery, International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery I Society for Cardiothoracic Surgery in Great Britain & Ireland.

  Nagrodzony medalem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gloria Medicine oraz medalem The Computerworld Honors Program za zasługi dla rozwoju kardiochirurgii. Kawaler Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz laureat „Platynowego Lauru Kompetencji i Umiejętności”. Wielokrotny laureat nagród resortowych Ministra Zdrowia, Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Wojewody Śląskiego za osiągnięcia naukowe.

 • prof. dr Stefan Kiesz

  Współzałożyciel, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej AHP S.A.

  Współzałożyciel i wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej American Heart of Poland. Profesor medycyny na Uniwersytecie w Teksasie. Prezes San Antonio Endovascular & Heart Institute i Dyrektor Medyczny Stone Oak Center for Angiography & Interventions, San Antonio w Teksasie - ośrodków, uważanych za najlepsze na świecie, jeśli chodzi o doświadczenie i osiągane wyniki w leczeniu naczyniowym kończyn dolnych.

  Profesor Kiesz przeprowadza zabiegi, które są alternatywą dla zabiegów na otwartym sercu oraz tych z zakresu chirurgii tętnic szyjnych, obwodowych i nerkowych, których nie można wykonywać u najciężej chorych pacjentów.

  Światowy pionier w dziedzinie kardiologii interwencyjnej oraz chirurgii endowaskularnej. Jako pierwszy na świecie przeprowadził zabieg angioplastyki ze wskazań ostrych. Współpracował z profesorami Andreasem Gruntzigiem, pionierem angioplastyki, Johnem Simpsonem, pionierem aterektomii i  Julio Palmazem, wynalazcą pierwszego na świecie stentu.

  Prof. Kiesz przeprowadził pierwsze na świecie stentowanie pnia tętnicy wieńcowej, a jako trzeci lekarz na świecie wykonał stentowanie tętnicy szyjnej. Jest jednym ze światowych pionierów w stentowaniu tętnic udowych i nerkowych. Opublikował pierwsze na świecie badanie, w którym stentowanie połączono z lokalnym podawaniem leku, zwane POLONIA Study, co zapoczątkowało erę tzw. stentów lekowych. Jest również pionierem aterektomii i wielu innych technik udrażniających naczynia krwionośne poniżej kolana u pacjentów z chorobą tętnic obwodowych, zagrożonych amputacją. Jako pierwszy wykonywał połączone zabiegi na tętnicach szyjnych, wieńcowych i obwodowych. Wynalazca cewników dosercowych KIESZ Curve TM. W Polsce wykonał pierwsze zabiegi aterektomii kierunkowej, rotablacji tętnic wieńcowych i aterektomii tętnic obwodowych.

  Prof. Kiesz, po tym, gdy stosowanie stentów wieńcowych i biodrowych zostało oficjalnie dopuszczone do praktyki klinicznej przez FDA (Food and Drug Administration), pełnił nadzór nad ponad 80 amerykańskimi ośrodkami medycznymi, w tym najważniejszymi instytucjami akademickimi w Stanach Zjednoczonych. Przez wiele lat był szefem Kardiologii Interwencyjnej w jednym z największych szpitali Veterans Administration w Stanach Zjednoczonych.

  Od 1991 roku regularnie przyjeżdża do Polski przywożąc ze sobą najnowsze technologie medyczne i sprzęt oraz ucząc polskich lekarzy wykonywania zabiegów sercowo-naczyniowych u ciężko chorych pacjentów w wiodących placówkach medycznych w Warszawie, Katowicach i Krakowie. Stworzył i ufundował pierwsze sympozjum “Interventional Cardiology Forum”, które początkowo odbywało się w Katowicach, a obecnie jego tradycje są kontynuowane w Krakowie.

  Członek Towarzystw Kardiologicznych w USA (Fellow American College of Cardiology, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions), Europie (Fellow European Society of Cardiology) oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Autor ponad 100 publikacji w najbardziej prestiżowych specjalistycznych pismach naukowych.

Do góry